Alimenty tak, ale nie na diamenty

Alimenty tak, ale nie na diamenty

Od dłuższego czasu w mediach słychać głosy piętnujące alimenciarzy. Zwłaszcza w tym roku, było o tym głośno. Burza rozgorzała zwłaszcza po nagłośnieniu sytuacji jednego ze znanych opozycyjnych polityków, a także  w związku z wytoczeniem wojny przez resort sprawiedliwości tzw. alimenciarzom. Alimenciarze to w potocznym rozumieniu dłużnicy alimentacyjni, najczęściej ojcowie, którzy nie płacą alimentów. Tego określenia używa się także wobec osób skazanych za przestępstwo nie alimentacji. W tym roku ustawodawca przyjął projekt ustawy nowelizującej kodeks karny i zaostrzył kary dla sprawców niealimentacji. Główna zmiana polegała na zobiektyzowaniu przesłanek ustawowych niealimentacji poprzez usunięcie znamienia „uporczywości”, a w to miejsce wprowadzeniu okresu 3 miesięcy – jako miernika czasu, po upływie, którego osoba uchylająca się od płacenia alimentów staje się sprawcą czynu karalnego.

Czytaj dalej Alimenty tak, ale nie na diamenty