Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego

Kamil Szymański

tel. 602 485 745

e-mail: kancelaria@szymanski.com.pl

Informacja dla użytkowników (zasady przetwarzania danych osobowych):

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest radca prawny Kamil Szymański prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Szymański adres: al. KEN 52 m 58, 02-797 Warszawa.

Przetwarzam Pana/Pani dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do mnie mailem (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej Kancelarii). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego abym mógł odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.