o Kancelarii

“Fiat iustitia, pereat mundus – sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat”

W ramach świadczonych przeze mnie usług oferuję w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • zastępstwo procesowe przez Sądami Powszechnymi, Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji
 • świadczenie pomocy prawnej w formie stałej obsługi,
 • kompleksową obsługę kontraktów gospodarczych,
 • udział i reprezentowanie klienta w negocjacjach

Specjalizuję się w szczególności w:

 • Prawie Pracy
 • Prawie Ochrony Danych Osobowych
 • Prawie Rodzinnym
 • Prawie Spadkowym
 • Prawie Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawie Cywilnym
 • Prawie Handlowym i Gospodarczym

r.pr. Kamil Szymański

Lista moich artykułów opublikowanych w miesięczniku Finanse Publiczne:

 1. Świadczenia rzeczowe i pieniężne z ZFŚS, Grudzień 2009,
 2. Pracownicy likwidowanych jednostek, Kwiecień 2010,
 3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Maj 2010,
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Czerwiec 2010,
 5. Opodatkowanie świadczeń z zfśs, Lipiec 2010,
 6. Zasady i procedura udzielania świadczeń z zfśs, Sierpień 2010,
 7. Rodzaje świadczeń finansowanych z zfśs, Październik 2010,
 8. Kwalifikacje zawodowe pracowników, Styczeń 2011,
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok, Luty 2011,
 10. Gospodarowanie środkami zfsś, Marzec 2011,
 11. Trzynastka dla pracowników sfery budżetowej, Marzec 2011,
 12. Zmiana stawek VAT, Kwiecień 2011,
 13. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r., Kwiecień 2011,
 14. Pytania i odpowiedzi z zakresu zfśś, Kwiecień 2011,
 15. Odprawy dla pracowników likwidowanej jednostki. Czerwiec 2011,
 16. Stypendia – zasady zwolnień i rozliczanie w PIT, Czerwiec 2011,
 17. Gospodarowanie majątkiem ruchomym, Sierpień 2011,
 18. Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez radnych, Wrzesień 2011,
 19. Wypadki przy pracy, Listopad 2011,
 20. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, Luty 2012,
 21. Zmiana wynagrodzenia a podstawa zasiłku chorobowego – przykłady, Kwiecień 2012,
 22. Pracodawca ma obowiązek wystawić Rp-7, Maj 2012,
 23. Odprawa emerytalno-rentowa, Czerwiec 2012,
 24. Świadczenia bhp – zwolnienia podatkowe, Wrzesień 2012,
 25. Dyskryminujące działania pracodawców w ramach zfśs, Październik 2012,
 26. Spotkania wigilijne i paczki dla pracowników – finansowanie z zfśs, Grudzień 2012,
 27. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Styczeń 2013,
 28. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem, Marzec 2013,
 29. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Kwiecień 2013,
 30. Zapobieganie mobbingowi, Maj 2013,
 31. Rozliczanie podatków od 2013 roku, Maj 2013,
 32. Trzynastka po nowelizacji, Sierpień 2013,
 33. Odprawa emerytalno-rentowa, Wrzesień 2013,
 34. Odprawa emerytalno-rentowa szczególnych grup pracowników, Październik 2013,
 35. Odpowiedzialność materialna pracownika, Listopad 2013,
 36. Problemy prawno-podatkowe związane ze śmiercią pracownika, Styczeń 2014,
 37. Wynagrodzenia w instytucji kultury, Luty 2014,
 38. Nieterminowa zapłata na podstawie wyroku sądowego – odsetki, Styczeń 2015,
 39. Nabycie prawa do trzynastki, Luty 2015,
 40. Finansowanie imprez integracyjnych ze środków zfśs, Marzec 2015,
 41. Obowiązki pracodawcy związane z utworzeniem służby bhp, Kwiecień 2015,
 42. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, Maj 2015,
 43. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, Czerwiec 2015,
 44. Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, Sierpień 2015,
 45. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę, Październik 2015,
 46. Obsługa PKZP po przeniesieniu pracowników do innej jednostki, Marzec 2016,
 47. Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury – wybrane aspekty, Maj 2016,
 48. Wiążące polecenie wykorzystania urlopu, Sierpień 2016,
 49. Regulamin pracy – na co w szczególności zwrócić uwagę, Sierpień 2016,
 50. Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę, Wrzesień 2016,
 51. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2017 r., Grudzień 2016,

Moje komentarze praktyczne w publikacjach internetowych wydawnictwa Wolters Kluwer min.:

 1. Weksel gwarancyjny; ABC 2012
 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; ABC 2012
 3. Egzekucja z innych wierzytelności; ABC 2012
 4. Egzekucja z innych praw majątkowych; ABC 2012
 5. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych; ABC 2012
 6. Ewidencja ludności i akty stanu cywilnego; ABC 2012
 7. Cel prowadzenia ksiąg wieczystych; ABC 2012