Zasady korzystania ze strony

Zasady korzystania ze strony oraz bezpieczeństwo w sieci

  1. Należy mieć na uwadze, że niniejsze strona ma charakter informacyjny a zawarte w niej treści są subiektywnymi opiniami ich autora nie mającymi cech ani porad prawnych ani opinii prawnych.  Nie stanowią one w żadnym wypadku formy porady prawnej ani formy pomocy prawnej, lecz mają charakter edukacyjny, a prezentowane poglądy prawne mają charakter ogólny i odnoszą się wyłącznie do hipotetycznych i abstrakcyjnych stanów faktycznych. Określony stan faktyczny lub okoliczności konkretnej sprawy wymagają zawsze pełnej analizy stanu faktycznego, wglądu do dokumentów, uzupełnienia o dodatkowe informacje i warunki szczególne, a także weryfikacji aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa w momencie dokonywania analizy danego stanu faktycznego. W każdym wypadku zaleca się korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.
  2. Trzeba mieć również na względzie to, że korzystanie z Internetu wiąże się z ryzykiem nieuprawnionych ingerencji, a w szczególności włamań do systemu, ataków hackerskich,  kradzieży haseł, utratą danych poufnych, instalacją złośliwego oprogramowania w tym wirusów oraz innymi podobnymi niepożądanymi zjawiskami mogącymi skutkować szkodami materialnymi i niematerialnymi. Konieczne jest zabezpieczanie systemów zarówno fizycznie jak i informatycznie. W szczególności należny systemy zabezpieczać hasłami trudnymi do złamania, składającymi się możliwie z jak największej liczby znaków, w tym cyfr, małych i dużych liter oraz znaków specjalnych. Hasła należy zmieniać regularnie.
  3. Zaleca się wzmożoną ostrożność, a w szczególności nie otwieranie podejrzanych plików, podejrzanych wiadomości email oraz innych podejrzanych zachowań,
  4. Zaleca się instalację oprogramowania antywirusowego oraz systemów ochrony urządzeń mobilnych oraz regularnego aktualizowania baz wirusów a także skanowania zasobów, co jednak nie zwalnia Użytkownika z zachowania czujności.
  5. Kancelaria udziela użytkownikowi bezpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze strony zgodnie z jej przeznaczeniem. W tym celu Użytkownik może stronę wyświetlać.
  6. Użytkownik może używać strony jedynie dla swojego osobistego użytku. Użytkownik nie może modyfikować strony, ani zawartych w niej treści jak również kopiować żadnych z treści zawartych w aplikacji i rozpowszechniać bez zgody Kancelarii.
  7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze strony bez podawania przyczyn.