o prawo pytań kilka….. odpowiada mec. Kamil Szymański

Co oznacza maksyma Dura lex sed lex?

W dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza „Twarde prawo, lecz prawo”. Ta rzymska sentencja jest bardzo znana. Jest uosobieniem poglądu, że norma prawna, choć okrutna, lecz także niesłuszna, niesprawiedliwa, krzywdząca i bezduszna jest jednak prawem i powinna być przestrzegana.

Czym jest teoria tzw, racjonalnego ustawodawcy?

Osoba, która sięga do ustawy może czytając ją przeżyć zaskoczenie. Może okazać się bowiem, że ustawa ta zawiera sprzeczności, albo też jej literalne odczytanie prowadzi do absurdu. By usprawiedliwiać błędy prawotwórcze, stworzono zatem prawniczą fikcję tzw. „Ustawodawcy Racjonalnego”.

Czytaj dalej o prawo pytań kilka….. odpowiada mec. Kamil Szymański